قالب سنبه ماتریس

نوعی قالب است که از دو قطعه سنبه و ماتریس تشکیل شده و قطعه کار در بین این دو قطعه از قالب ایجاد می شود. 

سنبه : از جنس فولاد تهیه می شود و بعد از سخت طی عملیات حرارتی آبکاری می شوند تا استحکام آن زیاد شود.
ماتریس : از جنس فولاد سخت تولید می شود و باید بین سنبه و ماتریس یک تلورانس معین باشد تا بتوان قطعه با ابعاد خواسته شده تولید کرد در غیر اینصورت قطعه در داخل قالب کشیده شده و پاره می شود. سر ماتریس طبق قطعه کار ساخته می شود ولی مابقی آن گشادتر است که قطعه به راحتی از آن جدا شود.

قالب سنبه ماتریس به چند روش ساخته می شود

سنبه ماتریس ساده : 

در این روش یک استپ قبل یا بعد از ماتریس قرار می گیرد. این نوع در قالب های ساده و کم دقت مورد استفاده قرار می گیرد.

سنبه ماتریس سایدکاتر:

طبق محاسبات عرض ورق و تلورانس آن بدست می آید و یک سنبه به اندازه برش وجود دارد. در این روش عمر قالب و سرعت تولید افزایش می یابد و در قطعاتی که دقت بالا و استاندارد مناسب نیاز دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

سنبه ماتریس مرحله ای ساده :

این نوع قالب ترکیبی از چند قالب است که به صورت یکپارچه در یک قالب ایجاد می شود و به جای اینکه قطعه در چند مرحله با چند قالب ساخته شود در یک مرحله و توسط یک قالب تولید می شود. در این روش برای ایجاد برش های هندسی و پانچ مورد استفاده قرار می گیرد.

سنبه ماتریس مرحله ای مرکب :

این روش همانند روش قبلی ترکیبی از چند قالب است ولی در نوع مرکب می توان عملیات حک کردن، خمش، کشش و… را طبق نقشه انجام داد.

سنبه ماتریس کوبش :

همانطور که از نام آن مشخص است این روش تنها برای عملیات کوبش و حک کردن انواع علائم بر روی قطعه مورد استفاده است.

سنبه ماتریس با نوار تغذیه :

از این نوع می توان در تمام روشهای قالب سازی و طراحی های متفاوت استفاده کرد ولی در این روش به جای تولید از یک ورق، از یک رول توپی قطعه تولید می شود. این روش سرعت بالا در تولید و کاهش استهلاک قالب را در پی دارد.