قالب دایکست High pressure

به چه نوع قالبی قالب دایکست میگویند

طراحی قالب یکی از مهمترین مراحل فرآیند در تولید قطعه می باشد زیرا شکل و خصوصیات قالب به طور مستقیم محصول نهایی را تحت تاثیر قرار می دهد. دایکست یک تکنیک برای تولید محصولات فلزی و قطعات است. قالب سازی به روش دایکست نوعی ریخته گری است که فلز به صورت مذاب تحت فشار وارد قالب شده و پس از اینکه مواد سرد شد قطعه مورد نظر بدست می آید. قالب دایکست مانند قالب ریژه است ولی تفاوت آنها در روش پرکردن حفره های قالب است. در روش دایکست ابتدا قالب بسته می شود سپس مواد مذاب با فشار به داخل آن تزریق می شود و هوای داخل آن به وسیله هواکش خارج می شود. مواد ممولا بیشتر از حد نیاز به قالب تزریق می شوند به همین دلیل پس از سرد شدن در اطراف قالب پلیسه هایی ایجاد می شود. در زمانی که مواد در حال سرد شدن هستند پمپ ها همچنان قالب را تحت فشار قرار می دهند و پس از سرد شدن کامل قالب باز شده و قطعه از آن خارج می شود. 

ساخت قالب دایکست

مزایای قالب دایکست

1- قالب های پیچیده به روش دایکست قابل تولید است.
2- به دلیل اینکه در حالت فشار مواد به داخل قالب تزریق می شود دیوارهای نازکتری تولید میشوند و در نتیجه قطعه با ضخامت کمتری تولید می شود.
3- سرعت تولید در قالب دایکست بالا می باشد.
4- قطعه تولید شده توسط قالب دایکست به خاطر تحت فشار بودن سطح خوبی دارد و گاهاّ نیاز به ماشنیکاری ندارد.