قالب ریژه Lowpressure

به چه نوع قالبی قالب ریژه گفته می شود

قالب ریژه نوعی قالب سازی است که در آن مواد مذاب با نیروی وزن وارد قالب شده و فشاری به آن اعمال نمی شود. حفره ها به طور معمول در چند ثانیه پر می شوند ولی در یک چرخه کامل قالب سازی در حدود 20 تا 45 ثانیه طول می کشد.در قالب ریژه در بازه زمانی که مواد در حال سرد شدن هستند قالب همچنان تحت فشار است. دو قطعه ی قالب ریژه از فلز ساخته می شوند ولی در قالب های پیچیده تر از ماسه و گچ برای دو طرف قالب استفاده می شود. در این روش قالب با ضخامت بیشتر قابل تولید است.
در قالب سازی ریژه نمی توان تمام آلیاژها را تولید کرد و قطعات بزرگ با اشکال خاص قابل تولید نیست. فلزات مورد استفاده در قالب ریژه آلومینیوم، آلیاژهای مس، قلع و .. است و قطعاتی مانند جعبه دنده، چرخ دنده، وسایل لوله کشی و …  به این روش تولید می شوند.

مزایای قالب ریژه

1- مراحل فرآیند در این روش کمتر است.
2- ماشین آلات و خطوط تولید کمتر است.
3- تجهیزات و عملیات کاهش پیدا می کند.
4- در هر بخش زمان چرخه سریعتر می باشد.

 

در هنگام استفاده از قالب ریژه باید ابتدا قالب به اندازه کافی گرم شود در غیر اینصورت ممکن است حفره ها به درستی پر نشده و در قطعه تولید ترک نماید.

قالب ریژه به سه روش تولید می شود

روش دستی : که برای تولید قطعات با ضخامت کم و نازک و با قطعات با ضخامت خیلی زیاد مورد استفاده قرار میگیرد و تمام مراحل به صورت دستی و بدون استفاده از دستگاه انجام می شود. این روش هنوز کاربردهای زیادی دارد.

روش نیمه اتوماتیک : برای تولید قطعه در تعداد زیاد استفاده می شود و باز و بسته شدن قالب به وسیله سیستم های هیدرولیکی یا پنوماتیکی انجام می شود. ولی قالب به صورت دستی پر می شود.

روش اتوماتیک : در این روش تمام مراحل از ریختن مواد، بستن قالب، انجماد و خارج کردن قطع به صورت اتوماتیک و با دستگاه انجام می شود.